LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 26
Pacjent przyszedł na zabieg z załączoną kartą zabiegową. Jakie części ciała należy mu wymasować?
A.
B.
C.
D.