LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 11
Produkt Zapas
Produkt A 1000 sztuk
Produkt B 500 sztuk
Produkt C 1500 sztuk
Na podstawie powyższej tabeli, który produkt ma największą rotację, jeżeli wiadomo, że wszystkie produkty są wydawane z magazynu w równym tempie?
A.
B.
C.
D.