LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 12
Załóż, że pracujesz w magazynie, który przechowuje produkty chemiczne. Otrzymujesz dostawę towarów zapakowanych w beczki. Które z poniższych działań jest najważniejsze dla prawidłowego przechowywania tych opakowań?

A.
B.
C.
D.