LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 36
Pacjent cierpi na obrzęki kończyn dolnych, spowodowane długotrwałym utrzymywaniem pozycji stojącej w pracy. Które z wymienionych działań masażysty najskuteczniej usunie takie dolegliwości?

A.
B.
C.
D.