LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 34
Podczas przyjmowania towaru do magazynu, na podstawie jakiego dokumentu sporządzasz dokument przyjęcia towaru do magazynu?

A.
B.
C.
D.