LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 47
Jaką reakcję wywoła silne oklepywanie mięśni podudzia, które są osłabione z powodu niedoczynności?

A.
B.
C.
D.