LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 23
Etykieta Produkt Lokalizacja
1234 Telewizor A1
5678 Laptop B2
9101 Smartfon C3
Na podstawie powyższej tabeli, jakiego rodzaju informacje można uzyskać z etykiety logistycznej w twoim magazynie?
A.
B.
C.
D.