LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 41
Na którym rysunku przedstawiono poprawne techniki masażu w leczeniu skoliozy funkcjonalnej kręgosłupa?
A.
B.
C.
D.