LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny za zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa znajdującego się w magazynie. Które z poniższych działań będzie najbardziej skuteczne w zapobieganiu uszkodzeniom produktów?

A.
B.
C.
D.