LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 11
Podczas inwentaryzacji w magazynie zauważyłeś różnice między stanem faktycznym a stanem księgowym niektórych produktów. Co powinieneś zrobić w takiej sytuacji?

A.
B.
C.
D.