LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 29
Które z wymienionych czynności powinien wykonać masażysta w części właściwej suchego masażu ręcznego?

A.
B.
C.
D.