LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 47
Wskaż poprawną kolejność opracowania obszarów w leczeniu stawu łokciowego przedramienia i ręki, metodą masażu segmentarnego.
A.
B.
C.
D.