LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 43
Jakich efektów trwałych należy oczekiwać po zastosowaniu masażu klasycznego u osoby długo leżącej w łóżku?

A.
B.
C.
D.