LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 3
Stół do masażu musi być wyposażony co najmniej w

A.
B.
C.
D.