LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 41
Podczas wykonywania masażu całkowitego wystąpił u pacjenta krwotok z nosa. Masażysta udzielając mu pomocy przedmedycznej powinien

A.
B.
C.
D.