LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 42
W generatorze z mostkiem Wiena, przedstawionym na rysunku, elementy R1, C1, R2, C2 tworzą układ
A.
B.
C.
D.