LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 22
Określ, które z poniższych stwierdzeń odnosi się do cech normy w przemyśle spożywczym.

A.
B.
C.
D.