LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 23
Nazwa normyOpis
Norma ANorma dotycząca higieny pracy
Norma BNorma dotycząca bezpieczeństwa pożarowego
Norma CNorma dotycząca jakości przetworów rybnych
Norma DNorma dotycząca ochrony środowiska
Wybierz normę, która jest najważniejsza dla procesu obróbki ryb i produkcji przetworów rybnych.
A.
B.
C.
D.