LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 34
Określ, jakie znaczenie ma stosowanie norm w przemyśle spożywczym.

A.
B.
C.
D.