LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 33
Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne normy dotyczące przetworów rybnych:
Nazwa normyKod normy
Norma międzynarodowaISO 22000:2018
Norma europejskaEN 12322:2003
Norma krajowa (Polska)PN-EN 12322:2003
Norma krajowa (Niemcy)DIN 12322:2003
Wskaż, które oznaczenie normy jest niepoprawne.
A.
B.
C.
D.