LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 28
Podczas oceny organoleptycznej żywności, jakie narzędzie jest najważniejsze?

A.
B.
C.
D.