LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Która z poniższych metod utrwalania żywności ma największy wpływ na zmianę smaku produktu?

A.
B.
C.
D.