LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 6
Stwierdzono niezgodność w procesie produkcji wyrobów spożywczych. Jako technik technologii żywności, jakie działanie powinieneś podjąć jako pierwsze?

A.
B.
C.
D.