LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 21
Jakie jest najważniejsze zadanie technika technologii żywności podczas nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych?

A.
B.
C.
D.