LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 29
Załóżmy, że masz do czynienia z tabelą zawierającą informacje o różnych surowcach używanych w produkcji. Która z poniższych informacji jest najmniej istotna podczas pobierania próbek do badań?
Nazwa surowca Data dostawy Producent Kolor opakowania
A.
B.
C.
D.