LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 36
Podczas przeprowadzania badań fizykochemicznych na dodatkach do żywności zauważyłeś nieznane zanieczyszczenie w próbce. Co powinieneś zrobić?

A.
B.
C.
D.