LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 37
Przyjmij, że masz do czynienia z układem współrzędnych prostokątnych płaskich (x, y) i chcesz przeliczyć go na układ współrzędnych geocentrycznych (X, Y, Z). Jakie są główne kroki do wykonania?

A.
B.
C.
D.