LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 39
Punkt;X;Y;H
1;500000;300000;100
2;500100;300100;105
3;500200;300200;110
Rozważ powyższy fragment kodu przedstawiający dane pomiarowe. Jakiego typu separatora użyto do oddzielania danych w każdym wierszu?
A.
B.
C.
D.