LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 22
Przyjmij, że masz do wykonania obliczenia geodezyjne na podstawie danych z tabeli. Wykorzystujesz do tego arkusz kalkulacyjny. Która z poniższych funkcji pozwoli Ci na znalezienie największej wartości w danym zakresie komórek?

A.
B.
C.
D.