LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 2
Podczas wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, jaki typ punktu osnowy pomiarowej powinieneś wybrać dla terenu miejskiego?

A.
B.
C.
D.