LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 38
Rodzaj terenuSposób stabilizacji punktu osnowy pomiarowej
Las?
Obszar miejskiOznakowanie farbą
Terena górzystyBetonowy słupek
Na podstawie powyższej tabeli, jaki sposób stabilizacji punktu osnowy pomiarowej powinieneś wybrać dla lasu?
A.
B.
C.
D.