LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 24
Jakie są najważniejsze elementy dokumentacji geodezyjnej?

A.
B.
C.
D.