LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 36
Przyjmij, że otrzymałeś dane topograficzne w postaci tabeli. Dane te musisz wprowadzić do bazy BDOT500. Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie?
IDNazwa obiektuPozycja XPozycja Y
1Dom52.406416.9252
2Drzewo52.409916.9310
A.
B.
C.
D.