LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 14
Załóż, że wykonujesz pomiary sytuacyjne punktów kontrolowanych. Które z poniższych narzędzi pomiarowych byłoby najbardziej odpowiednie do wykonania tego zadania?

A.
B.
C.
D.