LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 24
Jesteś odpowiedzialny za ocenę stanu środowiska w lokalnym jeziorze. Zauważasz, że liczba ryb w jeziorze znacznie spadła w ciągu ostatnich kilku lat. Które z poniższych działań mogłoby przyczynić się do tego problemu?

A.
B.
C.
D.