LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 39
Podaj nazwę zjawiska atmosferycznego, które polega na zwiększeniu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, prowadząc do wzrostu średniej temperatury na Ziemi.

A.
B.
C.
D.