LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Rozważ następujący scenariusz: W miejscowym jeziorze obserwuje się gwałtowny wzrost populacji sinic, co prowadzi do eutrofizacji wody. Jakiego rodzaju zanieczyszczenie to ilustruje?

A.
B.
C.
D.