LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
Przygotowujesz rysunek techniczny dla projektu ochrony środowiska. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A.
B.
C.
D.