LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 36
Jako technik ochrony środowiska, jakie są twoje obowiązki podczas sporządzania bilansów zanieczyszczeń środowiska?

A.
B.
C.
D.