LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 28
Wyobraź sobie, że jesteś technikiem ochrony środowiska i otrzymałeś wyniki monitoringu zanieczyszczeń powietrza. W wynikach zauważasz znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm dla jednego z zanieczyszczeń. Jakie działanie powinieneś podjąć jako pierwsze?

A.
B.
C.
D.