LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 1
Przygotowujesz plan monitoringu zanieczyszczeń wody dla lokalnej rzeki. Które z poniższych parametrów powinieneś uwzględnić w swoim planie?

A.
B.
C.
D.