LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 2
Które z poniższych urządzeń byłoby najbardziej odpowiednie do uzdatniania wody o wysokim stężeniu chloru?

A.
B.
C.
D.