LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 1
Jako technik ochrony środowiska, musisz znać różne metody zarządzania odpadami. Która z poniższych metod jest najmniej preferowana w hierarchii zarządzania odpadami?

A.
B.
C.
D.