LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Która z poniższych struktur organizacyjnych jest najbardziej odpowiednia dla dużych, złożonych organizacji z wieloma różnymi produktami lub usługami?

A.
B.
C.
D.