LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Podczas przeglądania dokumentów w firmie natknąłeś się na stare faktury sprzedaży. Jak powinieneś postąpić z tymi dokumentami?

A.
B.
C.
D.