LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 48
Napięcie wyjściowe w układzie przedstawionym na rysunku ma wartość 4,7 V przy napięciu wejściowym Uwe równym 10 V. Który element tego układu uległ uszkodzeniu?
A.
B.
C.
D.