LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 13
Pracownik złożył oświadczenie o obciążeniach składkowo-podatkowych wynikających z umowy cywilnoprawnej. Jego przychód wynosi 5000 zł. Jakie będzie obligatoryjne obciążenie składkowe, jeżeli stawka wynosi 20%?

A.
B.
C.
D.