LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 34
Jakie jest przeznaczenie formu艂y "=SUM(A1:A3)" w arkuszu kalkulacyjnym?

A.
B.
C.
D.