LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 3
Podczas tworzenia wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, jakiego typu wykresu należy użyć, aby porównać proporcje poszczególnych kategorii do całości?

A.
B.
C.
D.