LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 16
Przyk艂adem nieuczciwej reklamy jest:

A.
B.
C.
D.